Toiminta 2014

VIENO JA ALLI SUORSAN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ
Y-tunnus: 2605966-8
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014
Vuosi on säätiön ensimmäinen toimintavuosi.

Säätiön toiminta:

Säätiö aloitti toimintansa 27/2/2014. Martti Suorsa lahjoitti säätiölle osakesalkun 11/3/2014, jonka arvo oli 7 878 206,89€. Säätiön hallituksessa on viisi jäsentä. Puheenjohtajana toimii Martti Suorsa ja varapuheenjohtajana Pentti Jouppila. Muut jäsenet ovat: Mauno Lilja , Pekka Rundelin, Risto Suorsa ja säätiön asiamiehenä toimii Arto Heikkilä.
Toimintavuoden aikana säätiön hallitus on kokoontunut viisi kertaa : 6/2, 25/4. , 19/6. ,12/9. ja 19/11/2014. Hallitus on ollut 27/10/2014 Oulun yliopistollisen keskussairaalan (OYS) vieraana. Tilaisuudessa kuulimme aulahoitajatoiminnan aloituksesta ja OYS:n tulevista suunnitelmista. Hallitus päätti 25/4/2014 myöntää Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille 270.000 euron suuruisen avustuksen käytettäväksi kolmen toimintavuoden aikana kahden aulahoitajan palkkaamiseen Oulun seudun yhteispäivystykseen. Säätiö sitoutuu suorittamaan laskua vastaan
etukäteen puolivuosittain tai muuten sopivissa erissä kyseisten hoitajien palkkojen ja sivukulujen maksamiseen tarvittavat varat. Toiminta on aloitettu OYS:n päivystyksessä kuluvan vuoden elokuun aikana. Säätiön hallitus käsitteli 12/9/2014 OYS:n päivystyksen lääkäripulaa. Todettiin myös, että ruuhkailtoina (maanantai, perjantai ja lauantai ) OYS:n yhteispäivystyksessä perusterveydenhuollon puolella on perinteisesti ollut pisimmät odotusajat lääkärin vastaanotolle. Antti Koskiselta oli saatu postia 10/7/2014, jossa todettiin, että ko. ruuhkahuipuille lääkärin kustannus sivukuluineen on 93380€/ vuosi. Säätiön hallitus päätti lähteä tukemaan vastuuiltalääkärin palkkaamista. Toimintatapa vastaa säätiön tavoitetta välittömästä potilaiden /asiakkaiden aseman parantamisesta. Ko. lääkäri on aloittanut toimintansa joulukuun alusta.
Oulussa 14.1.2015
Martti Suorsa
hallituksen puheenjohtaja

________________________________________________________________

Lisätietoja: Aulahoitaja 2014 (pdf)

Toimintakertomus 2014